Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Innowacja w edukacji wczesnoszkolnej "Małe i duże po Europie podróże"

Tytuł innowacji: "Małe i duże po Europie podróże"
Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna
Autor: Aldona Rzeczkowska


Rok szkolny 2017/2018

To już drugi rok naszej podróży po Europie. W tym roku podróżowaliśmy już po Niemczech, obecnie jesteśmy we Włoszech. Kraj ten tak spodobał się uczniom, że zostaniemy tu na dłużej. Kolejnymi krajami, które będziemy poznawać będą między innymi Irlandia, Holandia, Grecja. Mam nadzieję, że i te kraje zainteresują moich podróżników.


Rok szkolny 2016/2017

Innowacja została opracowana dla uczniów klasy IIB. Realizowana będzie w bieżącym i przyszłym roku szkolnym na cotygodniowych spotkaniach w wymiarze jednej godziny lekcyjnej lub w wymiarze dwóch godz. lekcyjnych co dwa tygodnie.

Celem innowacji jest zainteresowanie uczniów otaczającym światem. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat wybranych krajów europejskich poprzez: samodzielne przygotowywanie potraw charakterystycznych dla danego miejsca, słuchanie regionalnej muzyki, poznanie tańców związanych z omawianym krajem, zabaw dzieci z innych krajów. Uczniowie zapoznają się położeniem geograficznym, ciekawostkami przyrodniczymi, flagą, miejscami i zabytkami najbardziej charakterystycznymi dla omawianego państwa.

przyg. A.Rzeczkowska


Zdjęcia z zajęć innowacyjnych z lat 2016-2018