Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


INNOWACJA Z FIZYKI

Tytuł innowacji: "Poznaję świat z przedmiotami ścisłymi"
Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna
Autor: Emil Jasiński

Proponujemy zajęcia, w czasie których młodzież będzie nie tylko w sposób aktywny korzystać z różnych źródeł wiedzy, ale także nauczy się selekcji informacji, interpretacji danych. Uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, staną się twórczy, rozwiną swoje zdolności.

Innowacja jest realizowana w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych - 1 godz. w tygodniu.

Cele szczegółowe
Uczniowie:

  • wykonują eksperymenty naukowe według przygotowanych instrukcji,
  • rozwiązują problemy badawcze, sami dobierają metodę rozwiązania problemu i ją realizują,
  • opisują przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśniają rolę użytych przyrządów,
  • projektują i budują prototypy urządzeń spełniające określone normy,
  • nagrywają doświadczenia tworząc zestaw krótkich filmów dydaktycznych,
  • potrafią zastosować wiadomości matematyczne w innych dziedzinach nauki,
  • są autorami zadań fizycznych,
  • projektują model architektoniczny wykorzystując modele brył geometrycznych.

przyg. E.Jasiński