Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


INNOWACJA Z FIZYKI


Autor: Emil Jasiński

Tematyka zajęć skupia się wokół zagadnień związanych z podstawą programową z fizyki w gimnazjum oraz tych, które pojawiają się w kolejnych etapach nauki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczniowie w nich uczestniczący mają okazję doskonalić się w łączeniu teorii z doświadczeniem, umiejętnym wyciąganiu wniosków na podstawie obserwacji oraz uzyskanych wyników na podstawie obliczeń i pomiarów. W obecnym roku szkolnym poruszane są zagadnienia związane z przepływem prądu elektrycznego w obwodach elektrycznych, czyli takie jak: opór elektryczny, napięcie elektryczne, natężenie prądu elektrycznego oraz omawiane są zależności między tymi wielkościami. W ramach powtórzenia do egzaminu gimnazjalnego ponownie odkrywane są niektóre właściwości fizyczne substancji na podstawie obserwacji podczas wykonywanych eksperymentów. W najbliższym czasie w dalszym ciągu planowane jest wprowadzanie nowych elementów podczas pracy z elektrycznością. Oprócz tego mając w perspektywie egzamin gimnazjalny uczniowie ponownie wrócą do praktycznej pracy nad zagadnieniami z kinematyki i dynamiki, polegającej na wyznaczaniu np. prędkości lub przyspieszenia obiektu fizycznego. Wprowadzone zostaną również eksperymenty dotyczące optyki i magnetyzmu.

przyg. E.Jasiński