Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z INFORMATYKI

Tytuł innowacji: "Informatyka w nowoczesnej szkole"
Rodzaj innowacji: Innowacja programowa z informatyki
Autor: Iwona Konowska-Łypian

Innowacja opracowana została dla uczniów klas gimnazjalnych. Realizowana będzie bieżącym roku szkolnym na cotygodniowych spotkaniach w wymiarze jednej godziny lekcyjnej.

  • Środa godz. 8.55-9.40

Zajęcia mają na celu:

  • Doskonalenie posługiwania się komputerem.
  • Poznanie i obsługę programów graficznych (grafika wektorowa i rastrowa).
  • Kształtowanie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem multimedialnym.
  • Tworzenie filmów.
  • Poznanie podstaw tworzenia stron internetowych w języku HTML oraz zasad publikowania stron na serwerze.
  • Pogłębienie wiedzy uczniów uzdolnionych plastycznie i komputerowo.

przyg. I.Konowska-Łypian


W kwietniu uczestnicy innowacji wyjechali do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - jednego z największych w Europie centrów nauki. Uczniowie zwiedzali interaktywne wystawy, poszerzając wiedzę z różnych dziedzin, w tym wystawę czasową "Płyń lub giń", gdzie każdy mógł samodzielne poeksperymentować oraz brali udział w zajęciach laboratoryjnych z robotyki pt: "Tajniki logiki". Podczas zajęć w pracowni młodzież została zapoznana z budową robotów, działaniem czujników odbiciowych. Zadaniem uczniów podzielonych na dwuosobowe zespoły było zaprogramowanie silników i czujników robota. Następnie napisanie programu do śledzenia linii w oparciu o sformułowane wcześniej reguły oraz usprawnianie programu z wykorzystaniem różnych reguł. Na zakończenie odbyły się emocjonujące zawody - wyścigi robotów (co widać na poniżej przedstawionych filmikach oraz zdjęciach z zajęć). Nasi uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniami!

Filmy z warsztatów w pracowni robotycznej