Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


INNOWACJA Z MATEMATYKI

Tytuł innowacji: Po prostu matematyka
Rodzaj innowacji: Innowacja programowo - metodyczna z matematyki
Prowadzący: Grażyna Podwysocka

Innowacja przeznaczona jest dla uczniów Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach w roku szkolnym 2016/2017.

Program jest kierowany do młodzieży, która w tej klasie będzie mogła realizować własne zainteresowania matematyczno - fizyczne, a w przyszłości będzie je kontynuować w szkołach i na uczelniach technicznych. W klasie jest miejsce dla uczniów potrafiących myśleć logicznie, abstrakcyjnie i niestandardowo; posiadających umiejętność szybkiego uczenia, zapamiętywania oraz chęci do zmagania się z zadaniami wykraczającymi poza zakres materiału.

Po prostu - matematyka

Celem innowacji jest:

  • Popularyzowanie wiedzy matematycznej.
  • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych.
  • Rozbudzanie i pogłębianie uzdolnień i zainteresowań matematycznych.
  • Kształtowanie rozumienia i posługiwania się językiem matematyki.
  • Doskonalenie umiejętności matematycznego i twórczego myślenia uczniów.
  • Rozwijanie wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.
  • Wdrażanie uczniów do samokształcenia i współzawodnictwa.
  • Zapoznanie z zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania oraz poszukiwanie nowych, skutecznych rozwiązań.
  • Nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania wysokich wyników na egzaminie gimnazjalnym z matematyki, a tym samym nabycie solidnej podstawy do kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

przyg. G.Podwysocka