Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


INNOWACJA Z MATEMATYKI

Tytuł innowacji: "Matematyka jest wszędzie"
Autor: Sylwia Godlewska

Innowacja "Matematyka jest wszędzie" jest kierowana do uczniów szkoły podstawowej, zwłaszcza klas szóstych i jest odpowiedzią na tak często podawane przez uczniów zarzuty, że to, czego się uczą na lekcjach matematyki "do niczego im się nie przyda". Podczas zajęć pokazujemy, że matematykę możemy znaleźć w naszym najbliższym otoczeniu, że towarzyszy nam niezauważalnie prawie w każdej dziedzinie życia. Bez matematyki nie dalibyśmy rady niczego zaplanować, zaprojektować ani zbudować, nie mielibyśmy komputerów i gier w telefonie.

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 8.00-8.45.

Cele innowacji:

  • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką i naukami ścisłymi,
  • Rozwijanie zdolności matematycznych oraz twórczego i logicznego myślenia,
  • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych,
  • Ukazanie matematyki jako istotnej dziedziny, która przyczyniła się do rozwoju naszej cywilizacji,
  • Przełamywanie bariery przed naukami ścisłymi,
  • Wyrabianie pracowitości i wytrwałości,
  • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
  • Wykorzystywanie komputera i zasobów Internetu jako narzędzia pracy.

Treść innowacji:
Będziemy zajmować się prostymi zastosowaniami matematyki w następujących dziedzinach: chemia i fizyka, geografia, astronomia, ekonomia, biologia, informatyka, sztuka, historia i rozrywka.

przyg. S.Godlewska