Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


INNOWACJA Z MATEMATYKI „Zastosowania matematyki”

Tytuł innowacji: „Zastosowania matematyki”

Autor: Anna Ryszawy

Opis innowacji

Każdy z nas co chwilę staje przed koniecznością wykonywania obliczeń matematycznych. Dotyczy to m.in.:

 • dokonywania wyborów ekonomicznych – oszczędzanie, branie pożyczki, zakupy, remonty,
 • rozliczeń podatkowych,
 • analizowania wyników wyborów, sondaży, ankiet,
 • wyboru produktów spożywczych – ich pełnowartościowość, kaloryczność,
 • zaplanowania wyjazdu – którą drogą, jakim środkiem transportu, czy wystarczy czasu na przesiadkę,
 • wyboru mebli do danego mieszkania.

W związku z tym na zajęciach poruszone zostaną m.in. następujące treści:

 • Podróże – rodzaje i kursy walut, organizowanie wycieczek, wybór najkorzystniejszej oferty, planowanie tras wycieczek – arytmetyka.
 • Pieniądze – operacje bankowe, oszczędności, pożyczki, kredyty, opłaty, rachunki – arytmetyka.
 • Promocje sklepowe – arytmetyka, algebra.
 • Podatki, wypełnianie PIT-ów - arytmetyka.
 • Inwestycje w domu, remont mieszkania – planimetria, stereometria.
 • Przeprowadzanie wstępnych analiz statystycznych - statystyka.
 • Dieta – jak się racjonalnie odżywiać – arytmetyka, algebra.
 • Symetria w przyrodzie, architekturze i sztuce - planimetria.
  itp.

Uczniowie objęci innowacją podczas jej realizacji będą gromadzić materiały, dane statystyczne, prowadzić ankiety, analizować zebrane dane, prezentować ekonomiczne rozwiązania, badać i oceniać opłacalność pewnych przedsięwzięć.

Celem innowacji jest głównie uczenie i rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej w sytuacjach z życia codziennego, w tym:
- przygotowanie uczniów do dobrego zarządzania własnymi środkami finansowymi,
- kształtowanie umiejętności prezentowania wyników obserwacji i badań w sposób ciekawy i czytelny, a także ich wstępnego analizowania,
- prowadzenie elementów myślenia ekonomicznego w nauczaniu,
- wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości poprzez prowadzenie dłuższych obserwacji i badań,
- rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników,
- rozwijanie ścisłego, logicznego myślenia,
- wykorzystanie komputera jako narzędzia pracy w sytuacjach z dnia codziennego.

Uczniowie będą obserwowali swoje otoczenie – reklamy sklepowe, oferty bankowe, oferty biur podróży, promocje sklepowe, zmiany na giełdzie, informacje na produktach spożywczych, i na tej podstawie dokonywali wyborów ekonomicznych oraz zdrowotnych.

Nabytą wiedzę będą prezentowali m.in. na plakatach oraz prezentacjach multimedialnych wykonywanych w zespołach kilkuosobowych.

przyg. A.Ryszawy