Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


INNOWACJA - JĘZYK ANGIELSKI

Tytuł innowacji: Drama Club
Autor: Natasza Jarzynka

W roku szkolnym 2019/2020 wprowadzona została innowacja pedagogiczna z języka angielskiego pod nazwą “Drama Club” dla klas VII i VIII. Najważniejszym celem proponowanej innowacji pedagogicznej z języka angielskiego jest rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów językiem oraz budowanie dobrych relacji, a także wzajemnego wsparcia podczas nauki języka. Poprzez wykształcenie umiejętności pracy w zespole oraz tworzenie scenek sytuacyjnych w języku angielskim, uczeń będzie mógł swobodniej wypowiadać się w języku angielskim w realnych sytuacjach. Dotychczas udało nam się zrealizować zadania takie jak:

  • Stworzenie plakatu tematycznego typu lapbook na temat Wielkiej Rafy Koralowej Australii – podczas lekcji treści z zakresu biologii i geografii zostały zintegrowane z użyciem języka obcego. Metoda CLIL jest niezwykle przydatna dla uczniów w oddziałach dwujęzycznych.
  • Odgrywanie scenek sytuacyjnych – podczas rozmów w języku angielskim uczniowie chętnie korzystają z zasobów nowej sali językowej, a w szczególności sprzętu do prowadzenia rozmów w parach lub małych grupach.
  • Przełamywanie barier w nauce języka angielskiego za pomocą piosenek – uczniowie chętnie uzupełniają luki w tekście piosenek, a nauka słownictwa wydaje się być bardziej efektywna i przyjemna. Dotychczas udało nam się połączyć tematykę piosenek ze wcześniej wspomnianą Australią - szukaliśmy typowo australijskich słów oraz odniesień do tego kraju, na przykład w piosence “Shotgun”.

przyg. N.Jarzynka