Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


INNOWACJA - JĘZYK ANGIELSKI

Tytuł innowacji: Around the World in English
Autor: Ewa Przetacka

Adresatami innowacji w roku szkolnym 2019/2020 są uczniowie klas IV-VI. Zajęcia innowacyjne odbywają się raz w tygodniu, na jednej godzinie lekcyjnej lub w stosownym wymiarze czasowym podczas wyjazdów lub warsztatów.

Innowacja ma na celu zachęcić i zmotywować uczniów do korzystania z języka angielskiego, w celu wymiany informacji i wiedzy na różne interesujące uczniów tematy.

Na podstawie obserwacji oraz przeprowadzonych ewaluacji, zauważyłam, że zwiększenie decyzyjności uczniów w wyborze tematów ma bezpośredni wpływ na ich zaangażowanie, dlatego innowacja "Around the World in English" jest moją odpowiedzią na potrzebę praktycznego zastosowania języka angielskiego w obszarach tematycznych, które zaakceptują lub wybiorą sami uczniowie. Również zakres omawianej gramatyki i słownictwa dostosowywany będzie do konkretnego zadania, jakiego będą podejmowali się uczestnicy innowacji.

Ważną rolę w tym procesie, odgrywać będzie właśnie bezpośrednia komunikacja z anglojęzycznymi rówieśnikami w ramach wymiany korespondencyjnej lub działań podejmowanych na platformie eTwinning.

Ważnym celem niniejszej innowacji, jest rozwijanie umiejętności skutecznego, swobodnego oraz poprawnego komunikowania się w języku obcym w obszarze bliskim dzieciom.
Nawiązywanie do kontekstu kulturowego pozwoli również, kształtować w uczniach postawę poszanowania wobec innych kultur i postrzegania kultury własnego kraju jako dobra świadczącego o narodowej tożsamości.

przyg. E.Przetacka