Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


INNOWACJA - JĘZYK ANGIELSKI

Tytuł innowacji: Sheep or Ship
Autor: Magdalena Leszczyńska

Innowacja „Sheep or Ship” skierowana jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, którzy pragną poszerzyć posiadaną przez siebie wiedzę. Innowacja polega na rozszerzeniu treści zawartych w podstawie programowej nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej. Przekaz nastąpi w możliwie atrakcyjnej formie z wykorzystaniem autentycznych materiałów (anglojęzyczne czasopisma i artykuły internetowe, piosenki i filmy, lektura anglojęzycznych tekstów literackich), metod aktywizujących, które pobudzają wszystkie zmysły i uczą przez doświadczenie oraz angielskojęzycznych edukacyjnych gier komputerowych oraz planszowych, stymulujących procesy umysłowe i poznawcze ucznia.

Treści programu nauczania rozszerzone zostaną o materiał leksykalny oraz znaki fonetyczne, który usprawni umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim oraz wprawnego korzystania ze słownika.

Wprowadzenie w naszej szkole innowacji pedagogicznej „Ship or sheep” podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom możliwości nauki języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się w języku angielskim. Godziny zajęć zostaną przeznaczone na pogłębianie umiejętności odczytywania znaków fonetycznych, poprawnego ich artykułowania, doskonaleniu umiejętności biegłego porozumiewania się w j.angielskim, rozumienia ze słuchu oraz umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych. Rozbudzi to w uczniach chęć zgłębiania wiedzy, ciekawość poznania innych języków, motywację do dalszej edukacji, a przede wszystkim pomoże przełamać barierę językową.

przyg. M.Leszczyńska