Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


INNOWACJA - TWÓRCZE PRZEDSZKOLAKI

Tytuł innowacji: Twórcze Przedszkolaki
Autor: Joanna Sztegner

W roku szkolnym 2019/2010 wprowadzona została innowacja pedagogiczna pt: „Twórcze Przedszkolaki”- wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori.

Innowacja będzie prowadzona w grupie przedszkolnej 6 latków.

Pedagogika Marii Montessori charakteryzuje się pracą w małych grupach - to dziecko podąża za swoimi zainteresowaniami, dąży do samodzielnego i nieskrępowanego rozwoju. Przyjęte w innowacji założenia, cele, treści kształcenia i metody sprzyjają wzbogaceniu wiedzy przedszkolaków uwzględniając naturalną potrzebę identyfikowania się z najbliższym otoczeniem i twórczego uczestnictwa w jego rozwoju. Elementy pedagogiki, które będą wprowadzane w grupie 6 latków to działy edukacji: matematycznej, językowej (język polski), kosmicznej (wiedza o kosmosie, planetach), jak również elementy z tzw. „życia codziennego” (segregacja, sortowanie, obcowanie z doświadczeniami, przyrodą). Wspomagać nas będą książki:

  1. „Materiały dla asystentów i nauczycieli wspierających, pracujących w grupach Montessori” - opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Montessori bez Granic,
  2. „Ku dziecku” - program wychowania przedszkolnego B.Bilewicz-Kuźnia, T.Parczewska.

    przyg. J.Sztegner