Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Zajęcia innowacyjne z fizyki

Tytuł innowacji: Zobaczyć, zbadać, zrozumieć
Autor: Emil Jasiński

Tematyka zajęć skupia się wokół zagadnień z podstawy programowej z fizyki w szkole podstawowej oraz tych, które pojawiają się na kolejnych etapach nauki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczniowie w nich uczestniczący mają okazję uczyć się dostrzegania związków pomiędzy teorią, a doświadczeniem, umiejętności wyciąganiu wniosków z obserwacji oraz wyników uzyskanych z obliczeń i pomiarów. W obecnym roku szkolnym poruszane będą zagadnienia związane z przepływem prądu elektrycznego w obwodach elektrycznych, czyli takie jak: opór elektryczny, napięcie elektryczne, natężenie prądu elektrycznego oraz omawiane będą zależności między tymi wielkościami. Odkrywane będą niektóre właściwości fizyczne substancji na podstawie obserwacji rezultatów wykonywanych eksperymentów. Oprócz tego uczniowie będą pracować nad zagadnieniami z kinematyki i dynamiki, a w tym również nad wyznaczaniem np. prędkości lub przyspieszenia obiektu fizycznego. Wprowadzone zostaną również eksperymenty dotyczące optyki i magnetyzmu.

przyg. E.Jasiński