Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Innowacja programowa z języka polskiego i informatyki

Tytuł innowacji: Od tekstu do druku
Autorki: Dominika Makówka-Pleta, Iwona Konowska-Łypian

Innowacja została pomyślana jako innowacja międzyprzedmiotowa i międzyklasowa dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Łączyła rozwijanie kompetencji z zakresu języka polskiego oraz informatyki. Pomysł na innowację miał związek z przygotowaniami do przyszłorocznych obchodów stulecia szkoły. Dlatego uczniowie uczyli się pisać proste teksty, które mogły być wykorzystane na stronie internetowej szkoły w zakładce: 100-lecie szkoły. Były to, m.in. biogram, zaproszenie, życzenia, gratulacje. Na zajęciach informatycznych uczyli się formatować napisane w części polonistycznej teksty, tworzyli własne gify, dyplomy. Zakładka stała się aktywna 28 maja br., czyli pierwszego dnia rozpoczęcia oficjalnych obchodów jubileuszu stulecia szkoły.

Innowacja była także odpowiedzią na warunki zdalnego nauczania trwającego od października 2020 roku do maja 2021 roku. Uczniowie bowiem mieli szansę w niewielkiej grupie pracować nad rozwijaniem umiejętności pisania, a w warunkach zdalnego nauczania była to najtrudniejsza do zrealizowania treść programowa.

Dzięki innowacji zawiązała się grupa uczniów, która nazwała się Uczniowskie Biuro Wczasowa 5 i mocno współpracowała przy pisaniu tekstów tworzonych jako teksty wspólne. To ważne, ponieważ dzieci poczuły satysfakcję z tego, że angażują się w życie szkoły, co w tym roku było niezwykle trudne do osiągnięcia.

Główną formą pracy były ćwiczenia praktyczne wykonywane przez uczniów po omówieniu konkretnego zagadnienia (np. budowa każdej z form wypowiedzi) i stworzeniu w grupie tekstu wzorcowego. Uczniowie nauczyli się redagować następujące formy wypowiedzi:
biogram
zaproszenie
ogłoszenie
życzenia
gratulacje

Uczniowie redagowali teksty, które następnie były sprawdzane i poprawiane przez nauczyciela polonistę i w wersji poprawionej zamieszczane w uczniowskich folderach, a następnie formatowane z nauczycielem informatyki, część z nich znalazła się na stronie internetowej w zakładce: 100-lecie szkoły.

przyg. D.Makówka-Pleta oraz I.Konowska-Łypian

Poniżej GIFY uczniów wykonane na zajęciach innowacyjnych