Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 • 03.09.18 /poniedziałek/ - Rozpoczęcie roku szkolnego - gimnazjum i szkoła podstawowa
 • 06.09.18 /czwartek/ - Zebrania z rodzicami - przedszkole
 • 13.09.18 /czwartek/ - Rada pedagogiczna godz. 16.15
 • 18.09.18 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami – szkoła podstawowa klasy 1-5, godz. 17.30
 • 19.09.18 /środa/ - Zebrania z rodzicami - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8, godz. 17.30


 • 04.10.18 /czwartek/ - Rada pedagogiczna godz. 16.15


 • 06.11.18 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – szkoła podstawowa klasy 1-5, godz. 17.30
 • 07.11.18 /środa/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8, godz. 18.00
 • 08.11.18 /czwartek/ - Rada pedagogiczna godz. 16.15
 • 19.11.18 /poniedziałek/ - Zebrania z rodzicami - przedszkole


 • 06.12.18 /czwartek/ - Rada pedagogiczna godz. 16.15
 • 10.12.18 /poniedziałek/ - Wystawienie ocen proponowanych śródrocznych
 • 11.12.18 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami - szkoła podstawowa klasy 1-5, godz. 17.30. - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów, Akcja charytatywna "Uśmiech dla..."
 • 12.12.18 /środa/ - Zebrania z rodzicami - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8, godz. 18.00. - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów, Akcja charytatywna "Uśmiech dla..."
 • 24.12 – 31.12.2018 - Zimowa przerwa świąteczna


 • 09.01 - 10.01.19 /środa, czwartek/ - Spotkania zespołów nauczycielskich
 • 14.01.19 /poniedziałek/ - Wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych
 • 17.01.19 /czwartek/ - Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 • 18.01.19 /piątek/ - Egzaminy klasyfikacyjne
 • 22.01.19 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami – szkoła podstawowa klasy 1-5 - podsumowanie I półrocza, godz. 17.30
 • 23.01.19 /środa/ - Zebrania z rodzicami - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8 - podsumowanie I półrocza, godz. 18.00
 • 28.01 – 10.02.2019 - Ferie zimowe


 • 18.02.19 /poniedziałek/ - Zebrania z rodzicami - przedszkole


 • 07.03.19 /czwartek/ - Rada pedagogiczna godz. 16.15
 • 12.03.19 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – szkoła podstawowa klasy 1-5, godz. 17.30
 • 13.03.19 /środa/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8, godz. 18.00


 • Dzień otwarty dla przyszłych uczniów klas I szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów dwujęzycznych
 • 04.04.19 /czwartek/ - Rada pedagogiczna godz. 16.15
 • 08.04.19 /poniedziałek/ - Zebrania z rodzicami - przedszkole
 • 10.04.19 /środa/ g.9.00 - Egzaminy gimnazjalne część humanistyczna
 • 11.04.19 /czwartek/ g.9.00 - Egzaminy gimnazjalne część matematyczno-przyrodnicza
 • 12.04.19 /piątek/ g.9.00 - Egzaminy gimnazjalne język obcy nowożytny
 • 15.04.19 /poniedziałek/ g.9.00 - Egzaminy ósmoklasisty część język polski
 • 16.04.19 /wtorek/ g.9.00 - Egzaminy ósmoklasisty część matematyka
 • 17.04.19 /środa/ g.9.00 - Egzaminy ósmoklasisty język obcy nowożytny
 • 18.04 – 23.04.2019 - Wiosenna przerwa świąteczna


 • 06.05.19 /poniedziałek/ - Wystawienie ocen proponowanych
 • 07.05.19 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami - szkoła podstawowa klasy 1-5, godz. 17.30. - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów na koniec roku szkolnego
 • 08.05.19 /środa/- Zebrania z rodzicami – gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8, godz. 18.00 - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów na koniec roku szkolnego
 • 09.05.19 /czwartek/ - Rada pedagogiczna godz. 16.15


 • 05.06 - 06.06.19 /środa, czwartek/ - Spotkania zespołów nauczycielskich
 • 07.06.19 /piątek/ - Wystawienie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych
 • 13.06.19 /czwartek/ - Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 • 14.06.19 /piątek/ - Egzaminy klasyfikacyjne
 • 19.06.19 /środa/ - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w gimnazjum
 • 21.06.19 /piątek/ - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole podstawowej
 • 25.06.19 /wtorek/ - Podsumowująca rada pedagogiczna godz. 10.00
 • 22.06 - 31.08.2019 - Ferie letnie


 • 26 – 27.08.19 /poniedziałek, wtorek/ - Egzaminy poprawkowe
 • 28.08.19 /środa/ - Rada pedagogiczna godz. 10.00

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Szkoła podstawowa 02.11.2018; 12.04.2019; 15-17.04.2019; 02.05.2019; dzień konferencji

Gimnazjum 02.11.2018; 10-12.04.2019; 17.04.2019; 02.05.2019; dzień konferencji