Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 • 01.09.20 /wtorek/ - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 15.09.20 /wtorek/ - Rada pedagogiczna godz. 16.30
 • 22.09.20 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami
  – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-3
 • 23.09.20 /środa/ - Zebrania z rodzicami
  – godzina 17.30 lub 17.45 – szkoła podstawowa klasy 4-8
 • 24.09.20 /czwartek/ - Zebrania z rodzicami - przedszkole godz. 18.00


 • 01.10.20 /czwartek/ - Rada pedagogiczna godz. 16.30
 • Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) - przedszkole godz. 17.30 - terminy spotkań przekażą wychowawcy grup


 • 03.11.20 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty)
  – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-3
 • 04.11.20 /środa/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty)
  – godzina 17.30 lub 17.45 – szkoła podstawowa klasy 4-8
 • 05.11.20 /czwartek/ - Rada pedagogiczna godz. 16.30
 • Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) - przedszkole godz. 17.30 - terminy spotkań przekażą wychowawcy grup


 • 10-11.12.20 /czwartek-piątek/ - Wystawienie ocen proponowanych śródrocznych
 • 15.12.20 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami - poinformowanie o ocenach proponowanych
  – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-3
 • 16.12.20 /środa/ - Zebrania z rodzicami - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów
  – godzina 17.30 lub 17.45 – szkoła podstawowa klasy 4-8
 • Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) - przedszkole godz. 17.30 - terminy spotkań przekażą wychowawcy grup
 • 23.12 – 31.12.2020 - Zimowa przerwa świąteczna


 • 04.01 – 17.01.2021 - Ferie zimowe
 • 25.01.21 /poniedziałek/ - Wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych
 • 27.01.21 /środa/ - Klasyfikacyjna rada pedagogiczna godz. 15.30
 • 28.01.21 /czwartek/ - Egzaminy klasyfikacyjne


 • 02.02.21 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami - podsumowanie I półrocza
  – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-3
  - godzina 18.00 - przedszkole
 • 03.02.21 /środa/ - Zebrania z rodzicami - podsumowanie I półrocza
  – godzina 17.30 lub 17.45 – szkoła podstawowa klasy 4-8


 • 04.03.21 /czwartek/ - Rada pedagogiczna godz. 16.30
 • Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) - przedszkole godz. 17.30 - terminy spotkań przekażą wychowawcy grup
 • 30.03.21 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty)
  – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-3
 • 31.03.21 /środa/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty)
  – godzina 17.30 lub 17.45 – szkoła podstawowa klasy 4-8


 • 01.04 – 06.04.2021 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 08.04.21 /czwartek/ - Rada pedagogiczna
 • Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) - przedszkole godz. 17.30 - terminy spotkań przekażą wychowawcy grup


 • 06.05.21 /czwartek/ - Rada pedagogiczna godz. 16.30
 • 14.05.21 /piątek/ - Wystawienie ocen proponowanych
 • 18.05.21 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów
  – godzina 17.30 lub 17.45 – szkoła podstawowa klasy 4-8
 • 19.05.21 /środa/ - Zebrania z rodzicami - poinformowanie o ocenach proponowanych
  – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-3
 • - godzina 18.00 - przedszkole
 • 25.05.21 /wtorek/ godz.9.00 - Egzamin ósmoklasisty - język polski
 • 26.05.21 /środa/ godz.9.00 - Egzamin ósmoklasisty - matematyka
 • 27.05.21 /czwartek/ godz.9.00 - Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny


 • 14-15.06.21 /poniedziałek, wtorek/ - Spotkania zespołów nauczycielskich
 • 14-15.06.21 /poniedziałek, wtorek/ - Wystawienie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych
 • 17.06.21 /czwartek/ - Klasyfikacyjna rada pedagogiczna godz. 15.30
 • 18.06.21 /piątek/ - Egzaminy klasyfikacyjne
 • 25.06.21 /piątek/ - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole podstawowej
 • 29.06.21 /wtorek/ - Podsumowująca rada pedagogiczna godz. 10.00
 • 28.06 - 31.08.2021 - Ferie letnie


 • 23-24.08.21 /poniedziałek, wtorek/ - Egzaminy poprawkowe
 • 26.08.21 /czwartek/ - Rada pedagogiczna godz. 10.00

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

14.10.2020; 25.05.2021 - 28.05.2021; 04.06.2021