Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 • 04.09.17 /poniedziałek/ - Rozpoczęcie roku szkolnego - gimnazjum i szkoła podstawowa
 • 14.09.17 /czwartek/ - Rada pedagogiczna godz. 16.15
 • 19.09.17 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami – przedszkole, szkoła podstawowa klasy 1-6, godz. 17.30
 • 21.09.17 /czwartek/ - Zebrania z rodzicami - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 7, godz. 18.00
 • Rada pedagogiczna - szkoleniowa


 • 19.10.17 /czwartek/ - Rada pedagogiczna - szkoleniowa


 • 07.11.17 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – przedszkole, szkoła podstawowa klasy 1-6, godz. 17.30
 • 09.11.17 /czwartek/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 7, godz. 18.00


 • 04.12.17 /poniedziałek/ - Wystawienie ocen proponowanych śródrocznych
 • 05.12.17 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami - przedszkole, szkoła podstawowa klasy 1-6, godz. 17.30. - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów, Akcja charytatywna "Uśmiech dla..."
 • 07.12.17 /czwartek/ - Zebrania z rodzicami - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 7, godz. 18.00. - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów, Akcja charytatywna "Uśmiech dla..."
 • 23.12 – 31.12.17 - Zimowa przerwa świąteczna


 • 03.01 - 04.01.18 /środa, czwartek/ - Spotkania zespołów nauczycielskich
 • 08.01.18 /poniedziałek/ - Wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych
 • 11.01.18 /czwartek/ - Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 • 12.01.18 /piątek/ - Egzaminy klasyfikacyjne
 • 15.01 – 28.01.2018 - Ferie zimowe
 • 30.01.18 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami – przedszkole, szkoła podstawowa klasy 1-6 - podsumowanie I półrocza, godz. 17.30


 • 01.02.18 /czwartek/ - Zebrania z rodzicami - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 7 - podsumowanie I półrocza, godz. 18.00


 • 20.03.18 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – przedszkole, szkoła podstawowa klasy 1-6, godz. 17.30
 • 22.03.18 /czwartek/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 7, godz. 18.00
 • 29.03 – 03.04.18 - Wiosenna przerwa świąteczna


 • Dzień otwarty dla przyszłych uczniów klas I szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów dwujęzycznych
 • 18.04.18 /środa/ g.9.00 - Egzaminy gimnazjalne część humanistyczna
 • 19.04.18 /czwartek/ g.9.00 - Egzaminy gimnazjalne część matematyczno-przyrodnicza
 • 20.04.18 /piątek/ g.9.00 - Egzaminy gimnazjalne język obcy nowożytny


 • 04.05.18 /piątek/ - Wystawienie ocen proponowanych
 • 08.05.18 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami - przedszkole, szkoła podstawowa klasy 1-6, godz. 17.30. - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów na koniec roku szkolnego
 • 10.05.18 /czwartek/- Zebrania z rodzicami – gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 7, godz. 18.00 - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów na koniec roku szkolnego


 • 06.06 - 07.06.18 /środa, czwartek/ - Spotkania zespołów nauczycielskich
 • 08.06.18 /piątek/ - Wystawienie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych
 • 14.06.18 /czwartek/ - Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 • 15.06.18 /piątek/ - Egzaminy klasyfikacyjne
 • 21.06.18 /czwartek/ - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w gimnazjum
 • 22.06.18 /piątek/ - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole podstawowej
 • 26.06.18 /wtorek/ - Podsumowująca rada pedagogiczna godz. 10.00
 • 23.06 - 31.08.18 - Ferie letnie


 • 27 – 28.08.18 /poniedziałek, wtorek/ - Egzaminy poprawkowe
 • 29.08.18 /środa/ - Rada pedagogiczna godz. 10.00

* Rady pedagogiczne odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Szkoła podstawowa 02 - 03.11.2017; 20.04.2018; 30.04.2018; 02.05.2018; 01.06.2018

Gimnazjum 02 - 03.11.2017; 18-20.04.2018; 30.04.2018; 02.05.2018; 01.06.2018