Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Projekt „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki”

Formularz Zgłoszeniowy

Karta wyboru zajęć


W pierwszych dniach października rozpoczęły się zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki”, podczas których ponad stu uczniów naszej szkoły podstawowej będzie rozwijać swoje zdolności i zainteresowania z matematyki, przyrody, fizyki, języka angielskiego oraz programowania.

„Spotkanie z królową” to zajęcia ukazujące matematykę w ujęciu praktycznym i kształtujące logiczne myślenie i kompetencje matematyczne.

Grupy języka angielskiego będą pracowały przede wszystkim nad rozwojem umiejętności porozumiewania się w języku obcym, korzystaniem ze słownictwa i gramatyki w praktyce oraz przełamywaniem bariery mówienia.

Laboratoria przyrodnicze i fizyczne to przede wszystkim eksperymenty. Dzięki nim uczestnicy będą mieli okazję zadziwić się światem i prawami przyrody. Obserwowanie natury przy pomocy lornetki, lupy czy mikroskopu może stać się niezwykłą, intelektualną przygodą.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z kodowania, podczas których dzieci i młodzież grają w edukacyjną grę z interaktywnym kursem programowania Scottie Go! oraz poznają środowisko Scratcha, a następnie będą tworzyć w nim animacje, quizy i gry.

Większość zajęć będzie odbywała się z pomocami zakupionymi z funduszy unijnych.

W planach są także, organizowane przez firmę Mały Inżynier, warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków lego Mindstorms, pokazy naukowe oraz półkolonie – laboratorium naukowe. W ramach projektu, w bieżącym roku szkolnym czterdzieścioro uczniów odwiedzi Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Z unijnych pieniędzy skorzystają wszyscy uczniowie, ponieważ zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do matematyki, przyrody, chemii, fizyki i geografii. W sali chemicznej zostanie zamontowane dygestorium, czyli komora manipulacyjna służąca do bezpiecznego przeprowadzania doświadczeń wraz z wyciągiem pozwalającym usunąć powstające opary, a w pracowni matematycznej pojawi się monitor interaktywny i zestaw multimedialny. Poza tym planowane jest zakupienie dla szkoły 28 tabletów, dwóch laptopów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, aparat fotograficzny, drukarka laserowa ze skanerem, projektor, wizualizer, monitor interaktywny oraz szafki na laptopy i tablety.

Ponadto część nauczycieli, w ramach projektu, weźmie udział w szkoleniach dotyczących kształtowania kompetencji niezbędnych na rynku pracy, prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz programowania.

Jeżeli ktoś nie zdążył zgłosić się na wybrane zajęcia lub z innych powodów nie będzie w nich uczestniczyć, może próbować w przyszłym roku, ponieważ projekt jest dwuletni i kolejna rekrutacja na zajęcia odbędzie się we wrześniu.

przyg. S.Godlewska

KODOWANIE

PRZYRODA

MATEMATYKA

Informacje o projekcie

Projekt pt. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Marki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 1 903 834,72 zł, w tym wkład własny: 95 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • rozwój kompetencji 64 nauczycieli (56K);
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 1 523 067,78 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 • Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język hiszpański
 • Język rosyjski
 • Laboratorium kodowania
 • Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 • Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 • Wycieczki
 • Pokazy naukowe
 • Warsztaty z robotyki
 • Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:
 • Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 • Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 • Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki