Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


PATRON SZKOŁY

Hymn szkoły - plik PDF

Stary hymn szkoły - dokument Word, plik PDFnuty - plik PDF

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

Urodził się w dniu 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem.
W dzieciństwie poznał smak niewoli i ukochał Polskę. Jego matka umarła, gdy miał 9 lat. Ukończywszy gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku.

3 sierpnia 1924 r. został wyświęcony na kapłana, a Mszę Świętą prymicyjną odprawił na Jasnej Górze. Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał stopień doktora. Udał się w podróż do Europy Zachodniej. Po powrocie do kraju został profesorem nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku oraz redaktorem miesięcznika "Ataneum Kapłańskie".
W okresie Powstania Warszawskiego pełnił obowiązki kapelana grupy "Kampinos" AK oraz szpitala powstańczego w Laskach.
Po wojnie Wrócił do Włocławka i zaczął reorganizować zniszczone Seminarium Duchowne. W 1945 r. został jego rektorem oraz redaktorem tygodnika diecezjalnego "Ład Boży". W 1946 otrzymał z rąk Piusa XII tytuł biskupa diecezji lubelskiej. 12 maja 1946 kardynał Hlond, Prymas Polski, udzielił mu sakry biskupiej. 22 pażdziernika 1948 prymas Hlond zginął.

Nowym Prymasem Polski, arcybiskupem Gniezna i Warszawy został Stefan Wyszyński.
Zaczęto jawnie prześladować Kościół. 14 IV 1950 r. Episkopat i Władze Państwowe zawarły "Porozumienie" - jedyną deklarację prawną określającą sytuację Kościoła w Polsce. 12 I 1953 r. został mianowany kardynałem. 25 IX 1953 r. aresztowano go. Więziony był kolejno w: Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy.
26 X 1956 r. uwolniono prymasa. W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski - niezwykłe, narodowe rekolekcje. Główne uroczystości milenijne odbyły się 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze. Władze odmówiły papieżowi Pawłowi VI prawa przyjazdu. Pomimo licznych przeciwności stawiła się ponad milionowa rzesza Polaków. Na soborze Watykańskim II na prośbę Stefana Wyszyńskiego ogłoszono Maryję Matką Kościoła. Największą radością Prymasa Tysiąclecia i Kościoła w Polsce był wybór Karola Wojtyły na papieża.

Zmarł 28 maja 1981 r. Na jego pogrzeb dnia 31 maja 1981 r. przybyły tysiące ludzi, wierzący
i niewierzący. Tym królewskim pogrzebem wyrażono wielki szacunek i cześć dla Prymasa Tysiąclecia
i Ojca Narodu.

W 1989 rozpoczęto proces kanonizacyjny Prymasa Polski, Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego.