Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


RODZICE

Terminy spotkań z rodzicami na rok szkolny 2020/2021

 • 22.09.20 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami
  – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-3
  23.09.20 /środa/ - Zebrania z rodzicami
  – godzina 17.30 lub 17.45 – szkoła podstawowa klasy 4-8
  24.09.20 /czwartek/ - Zebrania z rodzicami – przedszkole godz. 18.00
 • Październik - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – przedszkole godz. 17.30 - terminy spotkań przekażą wychowawcy grup
 • 03.11.20 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty)
  – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-3
  04.11.20 /środa/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty)
  – godzina 17.30 lub 17.45 – szkoła podstawowa klasy 4-8
  Listopad - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – przedszkole godz. 17.30 - terminy spotkań przekażą wychowawcy grup
 • 15.12.20 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami - poinformowanie o ocenach proponowanych
  – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-3
  16.12.20 /środa/ - Zebrania z rodzicami - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów
  – godzina 17.30 lub 17.45 – szkoła podstawowa klasy 4-8
  Grudzień - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – przedszkole godz. 17.30 - terminy spotkań przekażą wychowawcy grup
 • 02.02.21 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami - podsumowanie I półrocza
  – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-3
  – godzina 18.00 – przedszkole
  03.02.21 /środa/ - Zebrania z rodzicami - podsumowanie I półrocza
  – godzina 17.30 lub 17.45 – szkoła podstawowa klasy 4-8
 • Marzec - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – przedszkole godz. 17.30 - terminy spotkań przekażą wychowawcy grup
  30.03.21 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty)
  – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-3
  31.03.21 /środa/ - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty)
  – godzina 17.30 lub 17.45 – szkoła podstawowa klasy 4-8
 • Kwiecień - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – przedszkole godz. 17.30 - terminy spotkań przekażą wychowawcy grup
 • 18.05.21 /wtorek/ - Zebrania z rodzicami - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów
  – godzina 17.30 lub 17.45 – szkoła podstawowa klasy 4-8
  19.05.21 /środa/ - Zebrania z rodzicami - poinformowanie o ocenach proponowanych
  – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-3
  – godzina 18.00 - przedszkole

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców to nieodłączny i bardzo ważny składnik rzeczywistości szkolnej. Obecność i zaangażowanie rodziców w proces dydaktyczny oraz uczestniczenie w życiu szkoły to bardzo pożądany element funkcjonowania każdej placówki.
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci czuły się w swoich szkołach jak najlepiej.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia dokłada wszelkich starań, aby brać czynny udział w życiu szkoły, a także wspierać wszelkie inicjatywy poprawiające komfort kształcenia naszych pociech.

Zdajemy sobie sprawę, że w dużym stopniu miarą naszej skuteczności jest umiejętność pozyskiwania środków na swoją działalność. Jedynym źródłem pozyskiwania pieniędzy są wpłaty dokonywane na nasze konto przez rodziców.

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na nasze konto:

Santander Bank Polska S.A. 92 1090 1841 0000 0001 3180 5505

Rok szkolny 2020/2021

Rada Rodziców:
Dorota Karpińska – Przewodnicząca
Monika Tańska – Z-ca Przewodniczącej
Marlena Nozderko – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Joanna Wróbel
Anna Kosobucka
Katarzyna Gajewska

Ustalone stawki opłat w ramach Rady Rodziców:

 • Składka podstawowa (90 zł za rok szkolny)
  - wpłata na konto Rady Rodziców z tytułem przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, RADA RODZICÓW
 • Składka na dodatkowe materiały do świetlicy szkolnej (10 zł miesięcznie)
  - wpłata na konto Rady Rodziców z tytułem przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, ŚWIETLICA
 • Składka na papier ksero (wpłata jednorazowa 20 zł za rok szkolny)

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, jesteśmy otwarci na nowe pomysły i osoby chętne do zaangażowania się w działalność na rzecz dzieci i szkoły.
Jeżeli mają Państwo pomysły, uwagi czy zapytania do naszej działalności zachęcamy do kontaktu poprzez Przewodniczących klas lub poprzez portal librus.pl

Z poważaniem
Dorota Karpińska
Przewodnicząca Rady Rodziców

UBEZPIECZENIE

Drodzy rodzice!
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia online dla dziecka i wykupienia odpowiedniego wariantu.

Link do ubezpieczenia uczniów przedszkole -
https://ubezpieczenia.nau.pl/wybor-wariantu-zlobki-przedszkola

Link do ubezpieczenia uczniów szkoła podstawowa -
https://ubezpieczenia.nau.pl/wybor-wariantu-szkoly-podstawowe

Instrukcja likwidacji szkody

Ubezpieczenie NNW do przedszkoli

Ubezpieczenie NNW do szkół podstawowych

INNE OPŁATY

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały następujące opłaty:

 • duplikat legitymacji – 9 zł
 • duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł
Opłaty należy dokonać na poniższy rachunek Zespołu Szkół nr 2 w Markach
62 8015 0004 0220 1511 2021 0106

RÓŻNE

Wyprawka - do pobrania