Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


RODZICE

Terminy spotkań z rodzicami na rok szkolny 2017/2018

 • 19 IX (wtorek) - Zebrania z rodzicami – godzina 17.30 dla rodziców dzieci przedszkola i szkoły podstawowej klas 1-6
 • 21 IX (czwartek) - Zebrania z rodzicami – godzina 18.00 dla rodziców uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej klas 7
 • 7 XI (wtorek) - Spotkania z rodzicami (dzień otwarty) – godzina 17.30 dla rodziców dzieci przedszkola i szkoły podstawowej klas 1-6
 • 9 XI (czwartek) - Spotkania z rodzicami (dzień otwarty) – godzina 18.00 dla rodziców uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej klas 7
 • 5 XII (wtorek) - Zebrania z rodzicami - godzina 17.30 dla rodziców dzieci przedszkola i szkoły podstawowej klas 1-6 - poinformowanie o ocenach proponowanych na I półrocze z zajęć edukacyjnych i z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
  Akcja charytatywna "Uśmiech dla..."
 • 7 XII (czwartek) - Zebrania z rodzicami - godzina 18.00 dla rodziców uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej klas 7 - poinformowanie o ocenach proponowanych na I półrocze z zajęć edukacyjnych i z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
  Akcja charytatywna "Uśmiech dla..."
 • 30 I (wtorek)- Zebrania z rodzicami - godzina 17.30 dla rodziców dzieci przedszkola i szkoły podstawowej klas 1-6 - podsumowanie I półrocza
 • 1 II (czwartek)- Zebrania z rodzicami - godzina 18.00 dla rodziców uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej klas 7 - podsumowanie I półrocza
 • 20 III (wtorek) - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – godzina 17.30 dla rodziców dzieci przedszkola i szkoły podstawowej klas 1-6
 • 22 III (czwartek) - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – godzina 18.00 dla rodziców uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej klas 7
  Szanowni Państwo!
  W dniu 22 marca o godzinie 17.00 zapraszamy na spotkanie z Panem Andrzejem Majcher. Tematem warsztatów będzie efektywna komunikacja z nastolatkiem jako skuteczny element motywacji.
 • 8 V (wtorek) - Zebrania z rodzicami - godzina 17.30 dla rodziców dzieci przedszkola i szkoły podstawowej klas 1-6 - poinformowanie o ocenach proponowanych z zajęć edukacyjnych i z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego
 • 10 V (czwartek) - Zebrania z rodzicami - godzina 18.00 dla rodziców uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej klas 7 - poinformowanie o ocenach proponowanych z zajęć edukacyjnych i z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego

Ubezpieczenie dziecka

InterRisk uruchomił Platformę EDU Plus do obsługi ubezpieczeń szkolnych. Za pośrednictwem aplikacji rodzic/opiekun prawny będzie mógł samodzielnie przeprowadzić proces płatności polisy za pośrednictwem serwisu PayU.

Adres internetowy do platformy oraz Państwa indywidualne ID:
Adres: https://klient.interrisk.pl/eduplusonline
ID: pllhd

Platforma jest bardzo intuicyjna i łatwa w obsłudze. Pełna instrukcja postępowania podczas wprowadzania danych znajduje się w pliku "Platforma EDU kroki postępowania".
Platforma EDU kroki postępowania

Jedna osoba może jednocześnie opłacić składkę za kilkoro dzieci. W polu z danymi można dodawać kolejne osoby.

Uwaga! W tym roku szkolnym składka dla wszystkich uczniów łącznie z klasą sportową wynosi 35 zł. Opcję "wyczynowe uprawianie sportu" mogą zaznaczyć rodzice, których dzieci wyczynowo uprawiają sport poza placówką szkolną.

ID klienta
Warunki ubezpieczenia
Zgłoszenie szkody

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców to nieodłączny i bardzo ważny składnik rzeczywistości szkolnej. Obecność i zaangażowanie rodziców w proces dydaktyczny oraz uczestniczenie w życiu szkoły to dziś nieodłączny i bardzo pożądany element funkcjonowania każdej placówki. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci czuły się w swoich szkołach jak najlepiej.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia dokłada wszelkich starań, aby brać czynny udział w życiu szkoły jak również wspierać wszelkie inicjatywy poprawiające komfort kształcenia naszych pociech.

Zdajemy sobie sprawę, że w dużym stopniu miarą naszej skuteczności jest umiejętność pozyskiwania środków na swoją działalność. Jedynym źródłem pozyskiwania pieniędzy są wpłaty dokonywane na nasze konto przez rodziców.

Na rok szkolny 2017/2018 ustalono rekomendowaną kwotę wpłat na rzecz Rady Rodziców w wysokości 80,00 złotych – jest to kwota niezależna od ilości dzieci uczęszczających do szkoły. Jednak zdając sobie sprawę z trudności, z jakimi boryka się wiele rodzin informujemy, że istnieje możliwość wpłaty każdej zadeklarowanej na początku roku szkolnego kwoty.

Składki można wpłacać jednorazowo lub w ratach w trakcie zebrań rodziców lub w administracji szkoły.
Istnieje również możliwość wpłaty przelewem bankowym na nasze konto:

Bank Zachodni WBK 92 1090 1841 0000 0001 3180 5505


W roku szkolnym 2017/2018 Prezydium Rady Rodziców stanowią:

Joanna Broma – Przewodnicząca
Marlena Nozderko – Wiceprzewodnicząca
Aleksandr Posled – Skarbnik

Do Komisji Rewizyjnej powołani zostali:

Katarzyna Grudzień – Przewodnicząca
Monika Banaszek – Członek Komisji
Barbara Lipka – Członek Komisji

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, jesteśmy otwarci na nowe pomysły i osoby chętne do zaangażowania się w działalność na rzecz dzieci i szkoły.
Jeżeli mają Państwo pomysły, uwagi czy zapytania do naszej działalności zachęcamy do kontaktu poprzez Przewodniczących klas lub poprzez portal librus.pl

Z poważaniem
Joanna Broma
Przewodnicząca Rady Rodziców