Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


RODZICE

Terminy spotkań z rodzicami na rok szkolny 2018/2019

 • 6 IX (czwartek) - Zebrania z rodzicami - przedszkole
 • 18 IX (wtorek) - Zebrania z rodzicami – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-5
 • 19 IX (środa) - Zebrania z rodzicami – godzina 17.30 - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8
 • 6 XI (wtorek) - Spotkania z rodzicami – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-5
 • 7 XI (środa) - Spotkania z rodzicami – godzina 18.00 - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8
 • 19 XI (poniedziałek) - Zebrania z rodzicami - przedszkole
 • 11 XII (wtorek) - Zebrania z rodzicami - godzina 17.30 - szkoła podstawowa klasy 1-5 - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów, Akcja charytatywna "Uśmiech dla..."
 • 12 XII (środa) - Zebrania z rodzicami - godzina 18.00 - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8 - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów, Akcja charytatywna "Uśmiech dla..."
 • 22 I (wtorek)- Zebrania z rodzicami - godzina 17.30 szkoła podstawowa klasy 1-5 - podsumowanie I półrocza
 • 23 I (środa)- Zebrania z rodzicami - godzina 18.00 - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8 - podsumowanie I półrocza
 • 18 II (poniedziałek) - Zebrania z rodzicami - przedszkole
 • 12 III (wtorek) - Spotkania z rodzicami – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-5
 • 13 III (środa) - Spotkania z rodzicami – godzina 18.00 - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8
 • 8 IV (poniedziałek) - Zebrania z rodzicami - przedszkole
 • 7 V (wtorek) - Zebrania z rodzicami - godzina 17.30 - szkoła podstawowa klasy 1-5 poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów na koniec roku szkolnego
 • 8 V (środa) - Zebrania z rodzicami - godzina 18.00 – gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8 - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów na koniec roku szkolnego

Ubezpieczenie dziecka rok szkolny 2018/2019

InterRisk uruchomił Platformę EDU Plus do obsługi ubezpieczeń szkolnych. Za pośrednictwem aplikacji rodzic/opiekun prawny będzie mógł samodzielnie przeprowadzić proces płatności polisy za pośrednictwem serwisu PayU.

Adres internetowy do platformy oraz Państwa indywidualne ID:
Adres: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
ID: m77zd

Platforma jest bardzo intuicyjna i łatwa w obsłudze. Pełna instrukcja postępowania podczas wprowadzania danych znajduje się w pliku "Platforma EDU kroki postępowania".
Platforma EDU kroki postępowania

Jedna osoba może jednocześnie opłacić składkę za kilkoro dzieci. W polu z danymi można dodawać kolejne osoby.

Uwaga! W tym roku szkolnym składka dla wszystkich uczniów wynosi 38 zł.

ID klienta

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców to nieodłączny i bardzo ważny element rzeczywistości szkolnej. Obecność i zaangażowanie rodziców w proces dydaktyczny, oraz uczestniczenie w życiu szkoły to dziś nieodłączny i bardzo pożądany element funkcjonowania każdej placówki. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci czuły się w swoich szkołach jak najlepiej. Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia dokłada wszelkich starań, aby brać czynny udział w życiu szkoły jak również wspierać wszelkie inicjatywy poprawiające komfort kształcenia naszych pociech. Zdajemy sobie sprawę, że w dużym stopniu miarą naszej skuteczności jest umiejętność pozyskiwania środków na swoją działalność. Jedynym źródłem pozyskiwania pieniędzy są wpłaty dokonywane na nasze konto przez rodziców. Kwotą rekomendowaną jest 80,00 złotych. Jednak zdając sobie sprawę z trudności, z jakimi boryka się wiele rodzin alternatywnie zaproponowaliśmy możliwość wpłaty każdej zadeklarowanej na początku roku szkolnego kwoty. Składki można wpłacać jednorazowo lub w ratach w trakcie zebrań rodziców lub w sekretariacie szkoły.

Istnieje również możliwość wpłaty przelewem bankowym na nasze konto:

Bank Santander Bank Polska S.A. 92 1090 1841 0000 0001 3180 5505