Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


RODZICE

Terminy spotkań z rodzicami na rok szkolny 2018/2019

 • 6 IX (czwartek) - Zebrania z rodzicami - przedszkole
 • 18 IX (wtorek) - Zebrania z rodzicami – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-5
 • 19 IX (środa) - Zebrania z rodzicami – godzina 17.30 - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8
 • 6 XI (wtorek) - Spotkania z rodzicami – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-5
 • 7 XI (środa) - Spotkania z rodzicami – godzina 18.00 - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8
 • 19 XI (poniedziałek) - Zebrania z rodzicami - przedszkole
 • 11 XII (wtorek) - Zebrania z rodzicami - godzina 17.30 - szkoła podstawowa klasy 1-5 - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów, Akcja charytatywna "Uśmiech dla..."
 • 12 XII (środa) - Zebrania z rodzicami - godzina 18.00 - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8 - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów, Akcja charytatywna "Uśmiech dla..."
 • 22 I (wtorek)- Zebrania z rodzicami - godzina 17.30 szkoła podstawowa klasy 1-5 - podsumowanie I półrocza
 • 23 I (środa)- Zebrania z rodzicami - godzina 18.00 - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8 - podsumowanie I półrocza
 • 18 II (poniedziałek) - Zebrania z rodzicami - przedszkole
 • 12 III (wtorek) - Spotkania z rodzicami – godzina 17.30 – szkoła podstawowa klasy 1-5
 • 13 III (środa) - Spotkania z rodzicami – godzina 18.00 - gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8
 • 8 IV (poniedziałek) - Zebrania z rodzicami - przedszkole
 • 7 V (wtorek) - Zebrania z rodzicami - godzina 17.30 - szkoła podstawowa klasy 1-5 poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów na koniec roku szkolnego
 • 8 V (środa) - Zebrania z rodzicami - godzina 18.00 – gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 6-8 - poinformowanie o ocenach proponowanych, ocenach z zachowania oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów na koniec roku szkolnego

Ubezpieczenie dziecka rok szkolny 2018/2019

InterRisk uruchomił Platformę EDU Plus do obsługi ubezpieczeń szkolnych. Za pośrednictwem aplikacji rodzic/opiekun prawny będzie mógł samodzielnie przeprowadzić proces płatności polisy za pośrednictwem serwisu PayU.

Adres internetowy do platformy oraz Państwa indywidualne ID:
Adres: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
ID: m77zd

Platforma jest bardzo intuicyjna i łatwa w obsłudze. Pełna instrukcja postępowania podczas wprowadzania danych znajduje się w pliku "Platforma EDU kroki postępowania".
Platforma EDU kroki postępowania

Jedna osoba może jednocześnie opłacić składkę za kilkoro dzieci. W polu z danymi można dodawać kolejne osoby.

Uwaga! W tym roku szkolnym składka dla wszystkich uczniów wynosi 38 zł.

ID klienta
Zgłoszenie szkody - druk do pobrania
Jak zgłosić szkodę?

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców to nieodłączny i bardzo ważny składnik rzeczywistości szkolnej. Obecność i zaangażowanie rodziców w proces dydaktyczny oraz uczestniczenie w życiu szkoły to bardzo pożądany element funkcjonowania każdej placówki.
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci czuły się w swoich szkołach jak najlepiej.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia dokłada wszelkich starań, aby brać czynny udział w życiu szkoły, a także wspierać wszelkie inicjatywy poprawiające komfort kształcenia naszych pociech.

Zdajemy sobie sprawę, że w dużym stopniu miarą naszej skuteczności jest umiejętność pozyskiwania środków na swoją działalność. Jedynym źródłem pozyskiwania pieniędzy są wpłaty dokonywane na nasze konto przez rodziców.

Na rok szkolny 2018/2019 ustalono rekomendowaną kwotę wpłat na rzecz Rady Rodziców w wysokości 80,00 złotych – jest to kwota niezależna od ilości dzieci uczęszczających do szkoły.
Jednak zdając sobie sprawę z trudności, z jakimi boryka się wiele rodzin informujemy, że istnieje możliwość wpłaty każdej (nawet mniejszej) kwoty.

Składki można wpłacać jednorazowo lub w ratach. Wpłat można dokonywać bezpośrednio u Przewodniczącej Rady Rodziców, poprzez Przedstawicieli klas lub w sekretariacie szkoły.

Zachęcamy do wpłaty przelewem bankowym na nasze konto:
(w tytule przelewu prosimy podawać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza)

Santander Bank Polska S.A. 92 1090 1841 0000 0001 3180 5505

W roku szkolnym 2018/2019 Prezydium Rady Rodziców stanowią:
Joanna Broma – Przewodnicząca
Przemysław Lis – Wiceprzewodniczący
Aleksandr Posled – Skarbnik

Do Komisji Rewizyjnej powołani zostali:
Katarzyna Grudzień – Przewodnicząca
Monika Banaszek – Członek Komisji
Barbara Lipka – Członek Komisji

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, jesteśmy otwarci na nowe pomysły i osoby chętne do zaangażowania się w działalność na rzecz dzieci i szkoły.
Jeżeli mają Państwo pomysły, uwagi czy zapytania do naszej działalności zachęcamy do kontaktu poprzez Przewodniczących klas lub poprzez portal librus.pl

Z poważaniem
Joanna Broma
Przewodnicząca Rady Rodziców


SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały następujące opłaty:

 • duplikat legitymacji – 9 zł
 • duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł
Opłaty należy dokonać na poniższy rachunek Zespołu Szkół nr 2 w Markach
62 8015 0004 0220 1511 2021 0106