Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


RODZICE

Terminy spotkań z rodzicami na rok szkolny 2018/2019

  • 18 IX (wtorek) - Zebrania z rodzicami – godzina 17.30 dla rodziców dzieci z klas 1 - 5 SP
  • 19 IX (środa) - Zebrania z rodzicami – godzina 17.30 dla rodziców uczniów z klas 6 - 8 SP i trzecich Gimnazjum

Ubezpieczenie dziecka rok szkolny 2018/2019

InterRisk uruchomił Platformę EDU Plus do obsługi ubezpieczeń szkolnych. Za pośrednictwem aplikacji rodzic/opiekun prawny będzie mógł samodzielnie przeprowadzić proces płatności polisy za pośrednictwem serwisu PayU.

Adres internetowy do platformy oraz Państwa indywidualne ID:
Adres: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
ID: m77zd

Platforma jest bardzo intuicyjna i łatwa w obsłudze. Pełna instrukcja postępowania podczas wprowadzania danych znajduje się w pliku "Platforma EDU kroki postępowania".
Platforma EDU kroki postępowania

Jedna osoba może jednocześnie opłacić składkę za kilkoro dzieci. W polu z danymi można dodawać kolejne osoby.

Uwaga! W tym roku szkolnym składka dla wszystkich uczniów wynosi 38 zł.

ID klienta

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców to nieodłączny i bardzo ważny element rzeczywistości szkolnej. Obecność i zaangażowanie rodziców w proces dydaktyczny, oraz uczestniczenie w życiu szkoły to dziś nieodłączny i bardzo pożądany element funkcjonowania każdej placówki. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci czuły się w swoich szkołach jak najlepiej. Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia dokłada wszelkich starań, aby brać czynny udział w życiu szkoły jak również wspierać wszelkie inicjatywy poprawiające komfort kształcenia naszych pociech. Zdajemy sobie sprawę, że w dużym stopniu miarą naszej skuteczności jest umiejętność pozyskiwania środków na swoją działalność. Jedynym źródłem pozyskiwania pieniędzy są wpłaty dokonywane na nasze konto przez rodziców. Na rok szkolny 2015/2016 ustaliliśmy kwotę rekomendowaną w wysokości 80,00 złotych. Jednak zdając sobie sprawę z trudności, z jakimi boryka się wiele rodzin alternatywnie zaproponowaliśmy możliwość wpłaty każdej zadeklarowanej na początku roku szkolnego kwoty. Składki można wpłacać jednorazowo lub w ratach w trakcie zebrań rodziców lub w sekretariacie szkoły.

Istnieje również możliwość wpłaty przelewem bankowym na nasze konto:

Bank Zachodni WBK 92 1090 1841 0000 0001 3180 5505

Przewodniczący Rady Rodziców
Dariusz Pietrucha